تنظیمات 

همکاری با ما

دانلود کاتالوگ
  • پس از تکمیل فرم یک قطعه عکس پرسنلی و یک برگ کپی شناسنامه خود را نیز به پست الکترونیک شرکت ارسال نمائید.
  • تکميل اين فرم هيچگونه تعهد استخدامي براي شرکت آکیا خودرو ايجاد نخواهد کرد
  • طبق صلاحديد شركت با شما تماس حاصل خواهد شد ، در غیر این صورت در لیست استخدام های بعدی قرار خواهید گرفت.
  • جهت تکمیل فرم روی لینک اضافه کردن کلیک و پس از تکمیل روی کلید اضافه کردن رکورد جدید کلیک کنید.

 

لیست: مشاغل

اضافه کردن رکورد جدید اضافه کردن رکورد جدید  
شما به این قسمت دسترسی ندارید.

رکوردی پیدا نشد.