تنظیمات 

تماس با ما

دانلود کاتالوگ

با ارسال نامه به آدرس پست هاي الكترونيك زير با ما مكاتبه نمائيد.

براي دريافت پاسخ سئوالات خود دقت نمائيد نشاني الكترونيك بخش مربوطه را به درستي انتخاب نمائيد.

دفتر مركزي:
تهران – خيابان آزادي – بعد از بلوار شهيد اكبري – بن بست نورافكن – بن بست دوم –پ 1
تلفن : 19 -66015417-021
دورنگار :66084616- 021

كارخانه :
تبريز – جاده صوفيان –شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي –سالن 4
تلفن : 2466053 -0413
دورنگار : 2466052-0413


بخش بازرگانی و فروش:
تلفن : 19 - 66015417-021
دورنگار : 66084616- 021
پست الکترونیکی : info@akia.ir

خدمات پس ازفروش :
تلفن : 56547525- 021
پست الکترونیکی : service@akia.ir

تکمیل ردیف های مشخص شده با نشانه * اجباری است.

تماس جهت *
نام *
نام خانوادگی *
تلفن *
فکس
آدرس پستی *
پست الکترونیک *
عنوان *
توضیحات