اخبار

ورود اتوبوسهای هیبریدی به تهران

این اتوبوس ها ظرفیت جابه جایی 300 مسافر را دارند و میزان آلایندگی آنها در حد صفر است ادامه خبر ...جستجوی سریع
عین عبارت  همه کلمه ها  هر کلمه